DAVET

Derneğimiz Ankara Şubesi'nin İlk Genel Kurul Toplantısı...

DAVET

VAKIFBANK SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ ANKARA ŞUBESİ KURUCU ÜYELERİ

BAŞKANLIĞI’NDAN İLK GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET


Derneğimiz Ankara Şubesi’nin İlk Genel Kurul Toplantısı aşağıda belirtilen gündemde yazılı hususları görüşmek üzere, 30.11.2017 günü saat 10.00’da Atatürk Bulvarı, No:207, Kat:9, Kavaklıdere/Ankara adresinde yapılacaktır.

Çoğunluk sağlanamadığı takdirde, ikinci toplantı 12.12.2017 günü aynı yerde ve saatte yapılacaktır.

VakıfBank Spor Kulübü Derneği Ankara Şubesi Kurucu Üyeleri

Sayın Üyelerimize duyurulur.

VakıfBank Spor Kulübü Derneği Yönetim Kurulu


VAKIFBANK SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ ANKARA ŞUBESİ KURUCU ÜYELERİ

BAŞKANLIĞI’NDAN İLK GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

1. Açılış ve Divan Heyetinin seçimi.

2. Toplantı Tutanağının imzalanması için Divan Heyetine yetki verilmesi,.

3. Üyeliğe Kabul ve Üyelikten Çıkarma hakkında son kararın verilmesi,

4. Kurucu Üyelerin ibrası,

Şube’nin Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu Asıl ve Yedek Üyeleri’nin seçimi,

6. Tahmini Bütçenin görüşülmesi ve kabul edilmesi,

7. Dilek ve temenniler,

Devamını Gör
1